Category Filozofia

Opinia średniowiecznej szlachty

Króla będą strzegli i wolności pospolitej. To drudzy senatorowie będą jako malowani? I Ty, ziemianinie, milcz: lepiej ja wiem twoją wolność, a nie masz też na co pieniędzy wydawać, aż na ten nowy principatuml To ten nowy urząd będzie miał moc nad królem, nad senatorem, nad ślachcicem i nad wszystką Rzecząpospolitą? Cóż po królu, gdy go sedecemcir złożyć może? Panowie, panowie! …lepiej teraz temu zabieżeć, cum messis in herba estii [9h

więcej

Stroynowski i jego pogląd

Więcej wartościowym pod względem systematyczności fizjologicznej jest fizjokratyzm u nas. Nie można go też nazwać zupełnie jałowym, jak to czyni Grabski. Zapewne pisarze polscy kierunku tego nie wprowadzili wielu oryginalnych myśli do nauki, nie zdobyli się na własne ugrupowanie zjawisk. Bądź co bądź jednak książka Stroynowskiego10 zawiera szereg poglądów na społeczeństwo jako całość, które cechuje już pewna samodzielność, wykazująca, że autor nie szedł w przesłankach swych ślepo za francuskimi wzorami.

więcej

Rousseau i rozprawa o nierówności ludzi

Przyznać trzeba, że Staszic swej analizy nie doprowadził do tego stopnia doskonałości, co np. Rousseau w swej rozprawie o nierówności ludzi24. Jest to niezaprzeczoną wyższością genewskiego filozofa. W całym jego dowodzeniu nie ma luk i opuszczeń, które znajdujemy u Staszica. Nie pisząc specjalnego dzieła, dotyczącego filozofii społecznej, napomyka zaledwie Staszic o wielu kwestiach pierwszorzędnych. Doszukując się zaś podstawy społeczeństwa nie zapuszcza się w zawiłe analizy psychologiczne, lecz wprost stawia hipotezę nie motywując jej szeroko.

więcej