Historia wynalazków

Historia wynalazków, studium ich ukazywania się, rozszerzania i rozwoju dostarcza aż do zbytku dowodów tezie, iż zmiany kulturowe nie mogą być wyjaśnione wyłącznie historycznie, ale określone są przez układ powtarzalny warunków społecznych również powtarzalnych, a zatem przez czynniki z natury swej pozahistoryczne, chociaż w każdym poszczególnym przebiegu rozwojowym stanowią ogniwo historyczne.

Przede wszystkim sam fakt określenia: myśl zastosowania prężności pary wodnej do poruszania machin zaświtała już Salomonowi de Caus[19] zmarłemu w roku 1619: podjęta na nowo przez Denis Papina[20] doprowadziła go do skonstruowania poruszanego kołami statku parowego, który był wypróbowany z powodzeniem już w roku 1707: ale trzeba było czekać aż do roku 1823 [21], aby przemiany zaszłe w strukturze ekonomiczno-społecznej Europy zachodniej i Ameryki Północnej uczyniły wynalazek Causa-Papina aktualnym, przy czym – rzecz charakterystyczna – nie został on wznowiony, ale dokonany został jako wynalazek zupełnie nowy, związany genetycznie z wynalezioną w roku 1790 machiną Watta, nie ze statkiem Papina. Wynalazek zaś Watta pojawia się jako jedno z wielu technicznych udoskonaleń przemysłu angielskiego drugiej połowy w. XVIII, udoskonaleń, uwarunkowanych powstaniem nie znanej poprzednio organizacji produkcji, która w związku z otwarciem niezmierzonej pojemności rynków kolonialnych dla masowego zbytu wytworów angielskich rozwijać się poczęła w kierunku coraz bardziej szczegółowego podziału pracy i uproszczenia tejże pracy na każdym poszczególnym szczeblu procesu wytwórczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>