Kolonizacja na większą skalę

Fakty podobne nie są bynajmniej jakąś właściwością obecnego okresu europejskiego rozwoju społecznego. Romanizacja Galii nie nastąpiła na całym jej obszarze jako wynik kolonizacji ani zmieszania się w innej drodze znaczniejszej ilości przybyszów z innych obszarów Imperium z tubylcami. Kolonizacja na większą skalę nastąpiła li tylko w Narbonensis. Poiza tym jedno Lugudimum jest kolonią nie tylko w rozumieniu prawnym, ale także w dużym stopniu etnicznym, chociaż i w tym mieście odnajdujemy bardzo liczną i bynajmniej nie upośledzoną społecznie ludność pochodzenia miejscowego. Większy napływ przybyszów notujemy jeszcze wzdłuż Renu, przy czym jednak wątpliwe jest bardzo, by nawet w okresie wczesnego cesarstwa, a z pewnością nie w epoce następnej – począwszy już od pierwszych Flawiuszów – przeważali wśród tych wojskowych, dostawców wojska, przemysłowców i kupców ludzie z Rzymu czy Latium, a nawet ludzie z Italii na południe od Padu. Przeciwnie, w obozach i miastach nadreńskich odkrywamy zbiegowisko elementów pochodzących przeważnie z różnych prowincji – są tam reprezentowani licznie Asturowie obok Brytanów, kawalerzyści z Francji obok łuczników kreteńskich i procarzy ba- learskich, marynarze floty reńskiej z Egiptu obok legionistów pochodzenia celtyckiego, germańskiego, dalmatyjskiego. A żołnierze zza Alp są przeważnie Mediolańczykami, częściowo Taurinami, przy czym imiona ich świadczą, że większość ich pochodzi spośród tubylców, w małym tylko stopniu albo nieomal wcale nie zromanizowanych. Jeśli zaś przejdziemy do handlu i przemysłu rozkwitającego wzdłuż pogranicza germańskiego, wzdłuż tej wielkiej arterii handlu światowego, którą jest wówczas Ren, i w związku z potrzebami ogromnej jak na owe czasy armii, to wśród jego przedstawicieli poznajemy wielu Syryjczyków i zwłaszcza Galów – rodowitych Arwernów i Trewerów, ludzi z Lugu- dunensis, ale nie odnajdujemy Rzymian z Rzymu. Ci są obecnie na miejscu. Ale pełnią przeważnie funkcje dowódców wojskowych i wielkorządców, funkcje jak wiadomo czasowe, nie związujące ich ściślej z krajem [14].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>