LUDZIE ZBĘDNI W SŁUŻBIE PRZEMOCY CZ. III

W okresach stabilizacji elementy te pędzą na marginesie społeczności żywot z dnia na dzień i, mimo wyłączenia, są tolerowane dzięki temu, że spełniają określone funkcje – uważane za potrzebne, aczkolwiek nie cieszące się uznaniem, niekiedy pogardzane. Są to przede wszystkim usługi społecznie niezor- ganizowane, natury dorywczej lub prywatnej, oraz te, dla których społeczność nie wytworzyła lub nie zdołała wytworzyć organów działających zadowalająco, lak jest np. w wielu krajach z bezpieczeństwem przewozu towarów: w Chinach – i nie tylko w Chinach – powierza się transport opiece band zbójeckich. drogi“, tzn. ludzie, których zaciągnięto spomiędzy włóczęgów i rozbijających po drogach publicznych zbójców. Nie darmo też termin „kondotier“, oznaczający dowódcę zbrojnej drużyny odnajmująeego swoje usługi, jest równoznaczny z terminem „przedsiębio.rca-dzierżawca“: za określoną sumę i możność grabieży podejmuje się on dokonania określonej wmjennej imprezy, tak jak obecnie wódz bandy gangsterów podejmuje się rozbicia zwolenników kandydatury przeciwnego stronnictwa. Takim było narzędzie rozszerzenia władzy owych despotów z przełomu wieków XIII na XIV, jak Filip Piękny francuski czy Edward angielski. Nie innych ludzi prowadził do boju „Czarny Książę“ [4], krusząc w Gu- jennie i w Gaskonii potęgę miejscowych panów i władztwo francuskie. A tyrani włoscy? Większość tych „książąt“ – principi – byli to bogaci panowie, którzy zgnietli republikańskie gminy siłą zaciężnych drużyn, albo – częściej jeszcze, po prostu kondotierzy, którzy nótv służyli remililitum mioist:.» >” oczywiście za opłatą, wobec tego, że opieka policji nie jest skuteczna poza obrębem miast. W Polsce grupą etniczną typowo marginesową są Cyganie. Są oni pomawiani o kradzieże, nawet dzieci i tak szczególnie dla chłopa naszego cennych koni, i mieszkańcy wsi przedsiębiorą szczególne środki ostrożności, gdy tylko obóz pojawi się w pobliżu. Jednocześnie korzysta się z ich usług jako kotlarzy, konowałów i wróżbitów. Przy sposobności różnych pilnych robót rolnych sezonowych, jako to sianokosu, żniwa, winobrania, korzysta się chętnie z usług wędrujących po kraju ludzi, w innym czasie pędzonych i de- nuncjowanych organom bezpieczeństwa publicznego jako włóczędzy niebezpieczni, a przynajmniej podejrzani.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>