Od prawa Kościoła do prawa człowieka cz. II

Dla wyrobienia sobie poglądu na ideologię Staszica niezbędnym jest przeczytać przede wszystkim samego Staszica, mianowicie Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego i Poprawy i Przydatki do tychże. Wydanie krytyczne w Bibl. Naród, seria I, nr 90. Warto porównać Kołłątaja Listy Anonima (Warszawa) 1789-1790.

Wiadomości biograficzne, uformowanie duchowe, gene-za i rozbiór krytyczny poglą dów: pracą zasadniczą jest, jedynie dziś polecenia godną w tym zakresie, Czesława Leśniewskiego Stanisław Staszic – jego życie i ideologia w dobie Polski niepodleglejt Warszawa 1926 (oddzielnie, oraz w Rozprawach historycznych Tow. Nauk. Warsz., Y2). Jako uzupełnienie: Maciej Starzewski Teoria społeczno-polityczna Staszica, a Jan Jakub Rousseau, Kraków 1926 (odbicie z „Przeglądu Współczesnego“, luty i marzec 1926) oraz Zofia Daszyńska- Golińska Poglądy ekonomiczne Stanisława Staszica (Księga Pam. Kom. Lubelsk.).

Tło historyczne: w pierwszym rzędzie Tadeusz Korzon Dzieje wewnętrzne Polski za Stanisława Augusta, Warszawa 1897. Jako uzupełnienie: przebieg prac Sejmu Czteroletniego na tle polityki ogólnej, prace ks. Waleriana Kalinki Sejm Czeroletni – niezastąpiona dotychczas kopalnia wiadomości, oraz Ostatnie lata panowania Augusta (Dzieła, tomy I i II).

Ruch opinii: Roman Piłat Literatura polityczna Sejmu Czteroletniego, 1872 – praca pod wielu względami przestarzała, ale malująca obraz całości ówczesnej publicystyki. Ruch demokratyczny: Bolesław Limanowski Historia demokracji polskiej iv epoce po- rozbiorowej I, Warszawa b. r.: Marceli Handelsman Rozwój narodowości I, Warszawa (1924): Ideologia polityczna Tow. Republikanów Polskich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>