Patrycjat Krakowa

Tak więc ludzie, którzy w okresie od końca XV wieku do ostatnich lat połowy wieku XVI tworzą patrycjat Krakowa, należą do tej międzynarodowej klasy finansistów i kupców, którą w Europie zrodził szybki rozwój kształtującego się kapitalizmu. Będąc w bezpośrednim kontakcie z Fuggerami, ludzie ci skupują kruszec z olkuskich kopalni srebra i ołowiu, położonych w okolicy Krakowa, miedź i złoto z Węgier, futra z Rosji. Są faktycznymi panami polskich salin, jak również zorganizowanego na wielką skalę importu korzeni, wędzonych śledzi i delikatnych tkanin. W potrzebie sam król, Rzeczpospolita i wielcy panowie korzystają stale, a nawet przede wszystkim, z usług finansistów i bankierów. Usługi te nie są oczywiście bezinteresowne. Patrycjusze mają wpływ na przydzielanie starostw, administrują dochodami i wydatkami dworu, zdobywają urzędy, które prawnie powinny przynależeć szlachcie: nikt jednak nie oburza się na te wykroczenia. Ocierający się na dworze i w radzie królewskiej o przedstawicieli największych rodów – ludzie ci są znakomitościami. Bogactwem dorównują największym magnatom, przewyższają ich zaś zdolnością uruchamiania gotówki i możnością korzystania z !zasobów domów bankowych w Augsburgu czy Wenecji: górują nad nimi kulturą umysłową i stosunkami z zagranicą. Z biegiem czasu coraz częściej obserwujemy, jak ci mieszczańscy patrycjusze upodobniają się do magnatów. Posiadają majątki ziemskie z przynależną do nich feudalną jurysdykcją i najczęściej uzyskują nobilitację oraz wstępnym bojem zdobywają miejsce w szeregach arystokracji, jak na przykład Bonerowie [101 i Morsztynowie [11]. Ze swej strony magnaci powierzają tym bankierom pieniądze, by procentując przyniosły im dochód. Widzimy, że uczestniczą oni wraz z bankierami w tych samych przedsiębiorstwach górniczych, a w wielu -wypadkach użyczają im swego nazwiska, gdy chodzi o udzielenie pożyczki pieniężnej królowi lub państwu z pobraniem w zastaw jakiegoś starostwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>