SAMOISTNOŚĆ I ODRĘBNOŚĆ

Poszczególne narody dążą niedwuznacznie do otrząśnięcia z siebie opieki wszelkiej, nawet opieki Stolicy Apostolskiej. Odczuwają nieznośnie ciągłe mieszanie się papieża do ich spraw wewnętrznych, tym silniejszy zaś stawiają opór, im więcej wpływu na sprawy publiczne zdobyły sobie warstwy dotychczas od udziału w nich czynnego odsunięte, im bardziej państwo staje się nie króla jeno rzeczą, ale rzeczą wszystkich. Król Jan angielski zadziera z Kościołem. Innocenty III rzuca swoje pioruny i, mimo iż król jest samowładny i nie cofa się przed żadnym środkiem wymuszenia posłuszeństwa poddanych, zostaje przez nich opuszczony. Ukorzyć się musi. Gdy jednak wkrótce potem ci sami poddani za broń chwyciwszy zniewalają króla Jana do zrzeczenia się części swych praw, a Innocenty III staje w obronie władcy prawowitego i buntowników karci, nie ulegają. Nie liczy się też z wolą papieża następne pokolenie Anglików, gdy na królach wymusza uznanie prawa poddanych do stanowienia o podatkach i świadczeniach, dotychczas przez monarchę nakładanych samowładnie. Walczy skutecznie z Innocentym IV Fryderyk II cesarz, oparty w królestwie swym neapo- Iitańskim o szerokie warstwy ludności, które z samowładztwem swym zespoli! ukróciwszy swawolę możnych panów, a zorganizowany przez siebie udoskonalony aparat urzędniczy złożywszy z ludzi wszelkich warstw. Ludność nie od- wraca się od tego władcy, któremu zawdzięcza opiekę przed krzywdami, poparcie interesów materialnych oraz otwarcie przed każdym, beiz względu na stan, drogi do zaszczytów i udziału w rządach. Królowie francuscy wspierają wprawdzie papieży w ich zatargach z cesarstwem. Gdy jednak chodzi o Francję i o interesy francuskie, stawiają im czoło. Czynią to z powodzeniem, czerpiąc siłę z zaufania, którym naród cały ich obdarza – nawet biskupi – gdyż wszystkie warstwy widzą w nich niszczycieli przemocy możnych, twórców pokoju wewnętrznego, nade wszystko zaś narzędzia swego zjednoczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>