Społeczność Boża

„Wszelako nie dokonało się to bez sprzeciwu. Wielu bardzo chrześcijan spośród najgorliwszych nie może się pogodzić z takim zespoleniem się Kościoła, instytucji służącej zbawieniu, z państwem, z istoty swej doczesnym i któremu zapomnieć nie mogą, że przez pogaństwo zostało wytworzone. Wielu ogłasza wręcz grzesznym wszystko, co świeckie, w pierwszym zaś rzędzie państwo, nie wyłączając instytucji cesarstwa. Szukają urzeczywistnienia ideału społeczności Chrystusowej na innej drodze.

Jedni – a tych są tłumy całe – głoszą wyrzeczenie się świata zupełne, oddanie się wyłącznie zbawieniu dusznemu, poświęcenie się służbie Bożej bez zastrzeżeń i bez nawrotów. Wszystko, co ze światem nas wiąże – rodzina, przyjaciele, tym bardziej urzędy, funkcje społeczne, troska o sprawy publiczne – wszystko to oddala nas od Boga, pogrąża w grzeszności. Trzeba umieć zdobyć się na odwagę i śmiało zerwać wszelkie, choćby najsłodsze więzy, trzeba oddalić się, nic z sobą nie biorąc, od miejsc, które przypominać nam dawne życie świeckie muszą z konieczności, trzeba w ogóle opuścić towarzystwo ludzkie, uciec na pustynię i tam w umartwieniach, rozmyślaniach i modłach czekać, aż nadejdzie upragniona chwila wyzwolenia przez śmierć. Jest to najskuteczniejszy sposób zasłużenia sobie na zbawienie, od czasu gdy okres prowincjałów woli podlegać faktycznie królom barbarzyńskim, którzy wraz z ludami swymi osiedli na terytorium rzymskim, niż wielkorządcom cesarskim. Wprawdzie barbarzyńcy ci zabierają na swój użytek trzecią część ziemi uprawnej, ale to dotyczy głównie wielkich obszarników, którzy zresztą, wobec braku rąk do uprawy swoich pól, nie czują się zbytnio skrzywdzeni. Stanowczo zaś barbarzyńcy mniejszymi okazują się wyzyskiwaczami niż administracja cesarska. Niemniej każdy „Rzymianin“ cesarza za pana zwierzchniego uznaje, w cesarzu widzi znak widomy dawnej chwały i tej jedności, której jest członkiem równouprawnionym z innymi. Im bardziej władza cesarska traci na potędze materialnej, tym wyżej wznosi się cesarz jako wyobrazicie! jedności moralnej dawnego świata rzymskiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>