Starcia ideowe i ich wynik

Starcia były nieuchronne i mowy być nie mogło o zadowalającym załatwieniu ich w drodze kompromisów czysto praktycznych. Tycli próbowano. W rozumieniu wielu dość było unikać demonstracyjnego wyjawiania przeciwieństw, by wszystko ułożyło się jak najlepiej. Rozumuje tak przede wszystkim pierwszy z cezarów chrześcijańskich, Konstantyn. Napomina on na przykład katolików prawowiernych i arian [2] heretyckich, by w imię tak potrzebnej i Kościołowi, i państwu jedności przestali spierać się o zagadnienia, które ich dzielą. Pokój nade wszystko – a czy kto wierzy w jedność Trójcy Świętej, czy nie, to sprawa, której lepiej nie poruszać. Roznamiętnia bowiem umysły, doprowadza do zatargów przykrych, do rozruchów nawet. Podobnie postępuje cesarz w sprawie czci religijnej wojska. Są w nim chrześcijanie, wszystkich ludzi nie mogła przecież nie korzystać z każdej możności wyjścia z podziemi na światło dzienne. Istniejąc i rozwijając się w świecie, musiała świat ten uznawać w pewnej przynajmniej mierze.

Nie idzie zatem, by nie tylko istniejący w państwie rzymskim porządek, ale nawet w ogóle wszelki możliwy porządek świata doczesnego uznać miał Kościół za doskonały. Nie może nim być, jest bowiem – jak wszystko, co ludzkie – obarczony skutkami grzechu pierworodnego. Grzech ten spaczył prawo naturalne, które człowiekowi nadal w raju sam Bóg. Ale prawo prawem być nie przestało. Jest ideałem, którego urzeczywistnienie jest obowiązkiem wiernych połączonych w Kościele. Urzeczywistnienie to nastąpić może w pełni jedynie w „kościele zwycięskim“, którego członkami są zbawieni, ale już „kościół wojujący“, pracujący w warunkach doczesnych, zwycięstwo ideału przygotowuje i on jedynie przygotować je może. Tylko bowiem Kościół jest żywym ciałem Chrystusa, tylko w nim dopełnia się nieustannie ofiara odkupienia zma- zująca grzechy świata. Wynika stąd, że Kościół ustanowiony został nie przeciw światu, ale przeciw jego grzechom, że jest instytucją istniejącą dla zbawienia świata, że przeto zadaniem jego nie jest od świata !się odgradzać, ale świat ogarnąć i zjednoczyć w Chrystusie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>