Staszic i opis wystąpienia mieszczaństwa

Wystąpieniu mieszczaństwa i pragnieniom jego współczuje Staszic gorąco, tym goręcej, że sam jest mieszczaninem i że ból i upokorzenie tego stanu są jego własnym cierpieniem. On, człowiek w Polsce jeden z najświatlejszych, jeden z najuczciwszych, człowiek, którego serce goręcej od tylu innych pała mi- wreszcie, po tylu zmarnowanych latach, sejm, co wziął sobie za zadanie naprawę Rzeczypospolitej, sejm, mający Polskę dźwignąć, iluż w nim i poza nim bruździ? Król i dwór, hetmani, prymas, panowie. Stronnicy moskiewscy, stronnicy pruscy. Pod pozorem dobra kraju chcą jedni, by pomnożone wojsko było na usługi Rosji i by z jej pomocą stało się narzędziem wzmocnienia władzy króla. Pod tymże pozorem chcą inni, by odebrane królowi wojsko oddane zostało hetmanom – a wtedy pewnie Branicki powiedzie je pod Oczaków na pomoc Potemkinowi. A opinia narodu – z natury swojej uczciwa, bo będąca opinią ogółu – mimo iże poruszona już, odzywa się wciąż nieśmiało. Nie popiera wysiłków tych cnych patriotów, którzy w sejmie z takim trudem zdobywają większość dla byle uchwały. Ta:k było przed rokiem.

Aż oto wreszcie odezwała się opinia głosem potężnym i choć przywódcy patriotyczni w sejmie są także jej przywódcami, ona dodaje im bodźca do wysiłków dalszych. Przekuwają w projekty ustaw, wygłaszają w mowach to, co w sercach ogółu jest pragnieniem podświadomym i co w ich własnych sercach budzi i podnieca takież pragnienie. Znikły zapory dzielące sejm od ogółu: sejm jest teraz w stolicy całej i w całym kraju, a kraj przeniknął do sejmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>