Świecki zbawca – cesarz, król Franków

Rozwój to zapowiedziami doniosłych wyników bogaty. W przodujących środowiskach opinii chrześcijańskiej kiełkować poczyna świadomość różnicy zasad, na których opiera -się życie świeckie, którego organizacją najogólniejszą jest państwo, od tych, które rządzą życiem religijnym i moralnym, a których strażnikiem jest Kościół. Rzucone zostało ziarno, z którego z czasem wyrośnie wielka idea ,Rzeczypospolitej chrześcijańskiej“, złożonej z wl-adztw doczesnych terytorialnych, zjednoczonych pod kierunkiem Namiestnika Chrystusowego – rzeczypospoliłej, której każdy chrześcijanin jest obywatelem bez względu na to, czyim jest poddanym świeckim. Z tego samego ziarna wyrośnie kiedyś, znacznie później, idea oddzielenia Kościoła od państwa, wyrzeczenie się przez władzę świecką wszelkiego w ogóle prawa do kontrolowania życia religijnego swych obywateli, a tym -samym uznanie Kościoła za organizację ule obchodzącą prawa publicznego.

Ale to kwestie dalekiej jeszcze przyszłości. Próżno Grzegorz Wielki związuje bezpośrednio ze Stolicą Apostolską zorganizowany przez jego wysłanników nowy Kościół anglosaski. Próżno -święty Bonifacy -z ramienia papieża Zachariasza udziela namaszczenia królowi Franków, Pepinowi, tym samym zaznaczając prawo Następcy Piotrowego do zatwierdzania władców doczesnych, i usiłuje skłonić biskupów galijskich do uznania papieża bezpośrednim przełożonym z pominięciem króla. Królowie anglosascy odpadają zrazu dość łatwo od chrześcijaństwa, a później, mimo iż są mu urzędowo wierni, pierwsi usiłują gwałcić prawa i przywileje przyznane Kościołowi. Król Pepin zaś, choć najpewniejszym jest przyjacielem papiestwa spośród władców chrześcijańskich, przeciwstawia się stanowczo wszelkiemu uszczupleniu praw swoich zwierzchni- czych w stosunku do biskupów, ci zaś opowiadają się ża królem, nie za papieżem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>